Om binnensteden leefbaar te houden voor bewoners, aantrekkelijk voor ondernemers en levendig voor bezoekers, werken tien steden, drie ministeries en drie kennis- en netwerkorganisaties de komende vier jaar samen in de City Deal Dynamische Binnensteden. 

Onze binnensteden staan volop in de belangstelling; de steden zijn steeds meer een vestigingsplek voor werken en wonen. Dat leidt tot toenemende druk op de toch al schaarse ruimte. Dit heeft effect op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van ruimte in de binnenstad voor bepaalde bewoners en ondernemers. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden geen plek meer. Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt toe. Ook is er een noodzaak voor grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Ingrepen die ook gevolgen hebben voor gebouwen en openbare ruimte. Dat kunnen de steden niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed een cruciale rol.

Thema’s

thema

Vastgoed

Vastgoed heeft een sleutelrol in stedelijke transformatie. Gemeenten nemen de regie door (weer) zelf eigenaar te worden en door samen te werken met marktpartijen.

thema

Financiering

Maatschappelijke functies en betaalbaarheid staan onder druk in de binnenstad. Welke verdienmodellen en financieringsvormen maken de transformatie mogelijk?

thema

Branchering

Wat is de gewenste invulling van de binnenstad? Hoe verleid je eigenaren anders te kijken naar de (her)invulling van panden en welke regelgeving is daarvoor nodig?

thema

Ondermijnende criminaliteit

Kwetsbare ondernemers en leegstaande panden trekken criminelen aan, bijvoorbeeld voor witwaspraktijken. Hoe herken je ondermijnende criminaliteit en hoe voorkom je het?

Nieuws

“De aanpak van ondermijning is een middel om de leefbaarheid van binnensteden te vergroten.”

Adrienne Huisman is senior beleidsmedewerker bij de directie Veiligheid en Bestuur van het Ministerie van …

Lees verder

City Deal Dag in Dordrecht

Met de City Deal Dynamische Binnensteden bezoeken we met onze ‘community’ telkens een andere deelnemende …

Lees verder

Kom naar onze PROVADA 2024 sessies

Ga je naar PROVADA? Kom dan naar sessies die door de City Deal Dynamische Binnensteden …

Lees verder

MEER NIEUWS >

Partners